• Researchers are increasingly expected to come up with appealing graphs if they want to be published in highly ranked journals. Viktoria Spaiser
Nov 142014
 

Att det är viktigt att sträva efter jämlikhet i hälsa och vård är en uppfattning som är väl spridd bland såväl allmänhet som politiker. Uppfattningen omhuldas av alla politiska partier och är dessutom kodifierad i lagstiftningar som avser vård och omsorg. Så långt är allt gott. Men det finns ett stort problem i denna av alla efterfrågade strävan efter jämlikhet. Det finns väldigt få exempel på systematiskt arbete för att uppnå detta mål.

Fortsätt läs »

Okt 162014
 

Historiskt sett har obetalt arbete inte tagits med i nationalräkenskaperna, trots att hushållsarbete har stor betydelse för överföringen av värden mellan generationer. Eftersom det är kvinnor som i högre utsträckning ägnar sig åt obetalt arbete i form av hushållsarbete blir måtten på ett lands produktivitet tydligt snedvriden om man tittar bara på betalt arbete. Vi har därför undersökt möjligheten att addera hushållsarbete till nationalräkenskaperna genom att sätta värde på obetalt arbete.

Fortsätt läs »

Sep 292014
 

Svensk hälso- och sjukvård använder sig idag av avancerad teknik i även vardagliga undersökningar, men är samtidigt dålig på att ta till vara de möjligheter som informationsteknologin kan erbjuda. Det senare var temat på ett seminarium i Almedalen där Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier och tidigare analyschef på Socialdepartementet deltog tillsammans med Birgitta Södertun (KD). Ett referat av seminariet publicerades hos SFAM – Svensk Förening för Allmänmedicin, vilket föranledde allmänläkaren Anders Hernborg att skicka ett öppet brev till Anders Ekholm. Fortsätt läs »

Maj 192014
 

Depending on your perspective, technological development has been saving us from drudgery, or destroying our livelihoods, for centuries. From the very first domestication of animals we’ve been finding ways to perform tasks with less human action since civilisation began. Fortsätt läs »

Maj 052014
 

In 2007, the Swedish gambling agency ran a simple gambling game called LIMBO. Gamblers were invited to stake 10 kronor on a number of their choice between 1 and 99,999. The person choosing the smallest number that no-one else chose is the winner: taking home a prize of around 100,000 kronor. What number would you choose? Fortsätt läs »